Pulsoksymetr napalcowy – dlaczego warto mieć w domu?

Opublikowano: 30.10.2020

Pulsoksymetry to urządzenia cieszące się bardzo dużą popularnością w ostatnim czasie. Niewielkie rozmiary oraz szybkie i bezinwazyjne pomiary to jego główne zalety. Dzięki temu, że jest bezpieczny, a jego użycie nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani umiejętności, może być z powodzeniem stosowany również w warunkach domowych do monitorowania stanu zdrowia.

1. Do czego służy pulsoksymetr?

Jest to urządzenie służące do wykonywania pomiaru saturacji SpO2 (wysycenia krwi tlenem) oraz pulsu. Najczęściej występujące pulsoksymetry napalcowe mają postać klipsa, zakładanego na palec. Pulsoksymetr po nałożeniu na palecw ciągu kilku sekund pokazuje wynik wysycenia krwi oraz tętno.

2. U kogo ma zastosowanie?

Kontrolę saturacji i pulsu zaleca się przeprowadzać u osób z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej, ponieważ uzyskiwane wyniki obrazują stan dotlenienia organizmu. Zgodnie z ostatnimi zaleceniami pulsoksymetr jest szczególnie przydatny osobom z lekkimi objawami COVID-19 w celu monitorowania stanu zdrowia w warunkach domowych.

3. Jak interpretować wyniki pomiarów?

U zdrowych osób prawidłowy wynik saturacji wynosi 95-99%. Wynik poniżej 90%  świadczy o ciężkiej niewydolności oddechowej. Norma dla pulsu wynosi 60-100 uderzeń na minutę.

4. Co może zaburzyć prawidłowy wynik saturacji?

Istnieje szereg czynników wpływających na uzyskiwane wyniki, m.in.:

– sztuczne paznokcie lub lakier na paznokciach,

– palenie papierosów,

– zaburzony przepływ krwi w kończynach (np. w wyniku ucisku),

– zbyt intensywne światło otoczenia,

– wstrząsy podczas wykonywania pomiarów.

5. Czy pomiar jest bezpieczny i mogę go wykonać sam?

Tak. Pomiar opiera się na bezinwazyjnej metodzie pomiaru pochłanianego przez krwinki czerwone  światła. Pomiar wykonuje się w prosty sposób, poprzez założenie pulsoksymetru w formie klipsa na palec i rozpoczęcie pomiaru przyciskiem. Wynik automatycznie jest prezentowany na wyświetlaczu.

6. Co to jest PI?

Wskaźnik Perfuzji / Indeks Perfuzji (PI) to stosunek pulsacyjnego przepływu krwi do niepulsacyjnego – statycznego przepływu w miejscu pomiaru, na przykład na palcu. Indeks perfuzji jest wskaźnikiem siły pulsu w miejscu założenia czujnika pulsoksymetru. Im wyższa wartość PI tym wyższy poziom przepływu krwi na stronie czujnika.

Pulsoksymetr napalcowy

Pulsoksymetr napalcowy z funkcją PI